APİKAL REZEKSİYON NEDİR ?

Kanal tedavisi başarısız olduğunda çeşitli nedenlere bağlı olarak diş köklerinin uçlarında iltihabi alanlar veya kist oluşabilir. Hastanın diş kaybına uğramadan tedavi edilebilmesi için kök ucunda bulunan hastalıklı doku kesilerek uzaklaştırılır . Bu yöntem Apikal Rezeksiyon olarak adlandırılır .

Kanal tedavisi çeşitli nedenler ile başarısız olabilir . En sık görülen başarısızlık sebebi ise ,kök ucundan kanal tedavisinin taşması sebebiyledir. Bütün dişler aynı morfolojik yapıya sahip değildir , bazı diş kökleri çeşitli yan kanallar içeriyor olabilir ki bu kanallara geleneksel yöntemlerle ulaşmak mümkün değildir yapılan kanal tedavisinin başarısız olma nedenleri arasında kök kanalı içinde kanal aleti kırılması ,kök kanalı perforasyonu ve eksik doldurulan kanal dolgusu sayılabilir.

Kanal tedavisi başarısız olduğunda kök ucunda enfeksiyon, ağrı,şişlik ve fistül oluşması gibi sorunlar ortaya çıkacaktır . Bazen de hastaya hiçbir rahatsızlık vermeksizin radyolojik olarak kendini gösteren apikal kistler olarak karşımıza çıkar. Bu gibi durumlarda sadece antibiyotik kullanımı kesin çözüm olmadığı gibi ,uzun vadede problemin tekrarlanmasına zemin hazırlar. Bunun sebebi ise enfeksiyona neden olan etken in uzaklaştırılmamış olmasıdır. Kanal tedavisi başarısız olduğunda dişi çekmek bir seçenektir . Eksik dişin yerine yapılacak olan protez veya implant tedaviyi daha maliyetli hale getirir. İlerleyen teknoloji sayesinde her ne kadar doğal dişler kadar rahat kullanımlı prıtezler yapılması mümkün olasa da diş hekimliğinin ilk hedefi doğal dişleri kaybetmemektir. Dişi çekmek dışında diğer seçenek ise apikal rezeksiyondur, bu yöntem lokal anestezi altında flep kaldırılarak kök ucuna ulaşılır ve hastalıklı doku bir miktar kök ucu ile birlikte uzaklaştırıldıktan sonra kök kanalı tekrar temizlenip doldurulur oluşan boşluğun büyüklüğüne göre kemik greft i kullanımı gerekebilir

Apikal rezeksiyon yapılan vakaların başarısı ile ilgili yapılan çalışmalarda %97 ile %99 arasında başarı oranı tespit edilmiştir

Uygun endikasyonlar da diş kaybını önlemek adına tercih edilen bir yöntemdir.